T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Güngören İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 Vatandaşlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, bilgi dağarcığını ve araştırma kabiliyetini geliştirerek böylece kültürlü ve yüksek kültürlü toplumlar   
oluşturmak.